20 april

De situatie op 20 april 2018

Het bolderkarrenhok is met een compleet dak nu helemaal af.

Op de wasschuur is een zeildoek opgehangen met een afdruk van de nieuwe parkplattegrond.

Bij de wasschuur is van de oude toegangspoorten een bloembak gemaakt.

Er is begonnen met de aanleg van de invalidenparkeerplaatsen.

Grondwerk uitgevoerd op de toekomstige speeltuin.

Op meerdere plaatsen is gras ingezaaid.

De beplanting rondom de huizen 448 en 450 is aangepast.

20apr-5
20apr-11
20apr-10
20apr-18
20apr-17
20apr-16
20apr-22
20apr-19
20apr-21
20apr-36
20apr-35
20apr-34
20apr-32
20apr-31
20apr-30
20apr-29
20apr-27
20apr-25
390