13 april

De situatie op 13 april 2018

Alle oude parkeerplaatsen zijn weggehaald. Langs de sloot is een lang stuk verharding aangelegd met de vrijgekomen graskeien.

Er is een doorbraak gemaakt tussen het oude speelplaatsje en de toekomstige speeltuin.

Het oude speelhuis en de bolderkarrenhokken zijn weggehaald.

Bij de wasschuur is de bestrating vernieuwd, de aansluiting gemaakt tussen oude en nieuwe bestrating en begonnen met de aanleg van een bloembak.

Tussen de huizen 448 en 450 wordt gewerkt aan de omvorming van parkeerplaatsen naar tuin.

13april-38
13april-8
13april-4
13april-30
13april-9
13april-21
13april-32
13april-33
13april-3
13april-14
13april-6
13april-22
13april-16
13april-17
389