2 maart

De situatie per 2 maart 2018

Ondanks de vrieskou is er de afgelopen week nog het nodige gebeurd.

Er is 3 degen gewerkt.

- bestrating naar receptie is voor een groot deel af

- de straatlantaarns staan op hun plaats

2-311
2-37
2-318
2-317
2-319
2-316
2-33
2-35
2-312
384